De Sport

Wie voor het eerst getuige is van een tractor pull zal ongetwijfeld zijn ogen uitkijken bij het zien van al die krachtige en prachtige machines. Maar waar draait het eigenlijk om bij deze krachtigste motorsport ter wereld?

Grand National Tractorpulling

100 meter

Bij tractor pulling moeten de deelnemers proberen om met hun voertuig een zware sleepwagen over een zo groot mogelijke afstand te verplaatsen over een honderd meter lange en twaalf meter brede kleibaan. Deze sleepwagen is aan de achterzijde voorzien van wielen, terwijl het gewicht aan de voorzijde rust op een sleepvoet. De wagen is verder uitgerust met een ballastbak, waarin maximaal twaalf ton aan stalen gewichten kan worden geplaatst. Bij de start van de ‘pull’ rust bijna al het gewicht op de wielen, maar doordat de ballastbak gedurende de trekpoging door de wielen van de sleepwagen naar voren wordt bewogen, zal er steeds meer gewicht op de sleepvoet gaan rusten. De benodigde trekkracht neemt daardoor toe, totdat de combinatie ten slotte tot stilstand komt.

Wie het verst komt, wint!

Met behulp van infraroodapparatuur wordt vervolgens de afgelegde afstand opgemeten en vastgelegd. De deelnemer die de grootste afstand aflegt, is de winnaar. Vaak gebeurt het dat meerdere deelnemers met de sleepwagen de gehele baanlengte van honderd meter afleggen. In vaktermen heet dat een `full pull`. In dat geval wordt de sleepwagen verzwaard en moeten deze deelnemers in een `pull-off` uitmaken wie de sterkste is. Vaak wordt dan de zogenaamde `floating finish` gehanteerd. Daarbij moet de deelnemer gas blijven geven tot de combinatie tot stilstand komt, ook al wordt daarbij de honderd meter gepasseerd. Het doel daarvan is om een tweede `pull-off` te vermijden. Veel machines hebben geen of te weinig koelcapaciteit aan boord, zodat een derde pull te veel van het goede zou kunnen zijn.

Snelheid is alles

Omdat de sleepwagen aanvankelijk weinig trekkracht vraagt, moet de deelnemer proberen om in de eerste helft van de baan een zo groot mogelijke snelheid te bereiken. Hoe groter de snelheid, hoe meer meters er nog kunnen worden afgelegd nadat de sleepwagen zijn maximale remvermogen heeft bereikt. Alle energie die er in de snelheid van de tonnen zware sleepwagen is gestopt, komt er dan weer uit. Om die grote snelheid te kunnen bereiken, moet een tractor allereerst beschikken over veel vermogen. Vervolgens moet dat vermogen worden omgezet in werkelijke trekkracht en daarbij komt de bestuurder nadrukkelijk in beeld. Hij moet zorgen dat de banden de juiste spanning hebben, hij moet de goede versnelling kiezen en hij moet de ballastgewichten zo plaatsen dat zijn tractor een optimale gewichtsverdeling heeft. Al deze factoren variëren van baan tot baan. En uiteindelijk moet de bestuurder dan ook nog eens zorgen dat hij op het juiste moment gas geeft en moet hij de tractor met behulp van stuur en rempedalen binnen de witte kalklijnen zien te houden. Doet hij dat niet, dan volgt onvermijdelijk een diskwalificatie.